Dziedziny prawa

Doradzamy i pomagamy naszym klientom w wyborze najlepszej metody postępowania w sporach międzynarodowych. 

 

- Prawo pracy 

- Prawo spadkowe i rodzinne 

- Prawo europejskie, Międzynarodowe prawo prywatne

- Prawo spółek handlowych, prawo handlowe i gospodarcze, spory handlowe 

- Prawo upadłościowe 

- Prawo handlowe 

- Prawo najmu, prawo własności mieszkaniowej i prawo nieruchomości

- Prawo sportowe 

- Prawo podatkowe i celne

- Prawo karne

- Prawo transportowe 

- Prawo drogowe 

- Prawo umów

- Prawo wykonawcze

- Prawo o kosztach

- Prawo lotnicze

- Postępowania cywilnego