Impressum

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej Ustawy o Telemediach (TMG - Telemediengesetz) i §§ 2 i 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym

Właścicielem niniejszej strony internetowej i odpowiedzialnym za treści w niej zawarte w myśl § 55 ust. 2 niemieckiej Umowy państwowej o transmisji radiowej (Rundfunkstaatsvertrag) jest

Adwokat i Solicitor Gunter Hans Heinrich Zimmer
7-9 Ferdinand Street
London NW1 8ES
Tel.: +44 (0)20 7284 6970

Fax: +44 (0)20 7284 6980
Email: info@zimmerslaw.com
Internetseite: www.zimmerslaw.com
Numer identyfikacji podatkowej VAT: GB691371129

Nasi adwokaci posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec oraz są członkami Izb Adwokackich w Kolonii, Monachium i Berlinie. 

Gunter Zimmer (ID No: 154113), Katharina Liebe (ID: 568869) and Rishad Stylianou (ID: 572784) are

admitted as Solicitors with the Solicitors Regulation Authority (The Cube, 199 Wharfside Street, Birmingham, B1 1RN). The German lawyer Lena Schulte (ID: 598184) is also registered with the Solicitors Regulation Authority (The Cube, 199 Wharfside Street, Birmingham, B1 1RN) as European Lawyer.


Działalność adwokatów w Niemczech regulują między innymi postanowienia zawarte w następujących aktach:

•  Bundesrechtsanwaltsordnung [Regulamin Federalnej Izby Adwokackiej]
•  Berufsordnung der Rechtsanwälte [Kodeks Etyki Adwokackiej]
•  Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [Ustawa o wynagrodzeniu

   adwokata]
•  Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft [Kodeks Etyki Adwokackiej na obszarze     Wspólnoty Europejskiej]
•  Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland [Ustawa o działalności prawników

   europejskich w Republice Federalnej Niemiec]

Powyższe i pozostałe ważne przepisy mogą Państwo znaleźć na stronie www.brak.de. 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zostało zawarte w Berliner Versicherung Aktiengesellschaft, Third Floor, Dukes House, 32/38 Dukes Place, London, EC3A 7LP. 


Informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej służą prezentacji kancelarii ZIMMERs, nie stanowią porady prawnej i nie mogą takiej porady zastąpić. Informacje ustne lub pisemne udzielane poza zakresem objętym umową zawartą pomiędzy klientem i kancelarią nie są wiążące. Odwiedzanie niniejszej strony lub pobieranie dokumentów nie powoduje powstania stosunku umownego pomiędzy klientem a kancelarią. O ile jest to prawnie dopuszczalne, odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku pobierania informacji i usług jest wyłączona. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji prezentowanych na niniejszej stronie internetowej. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których linki znajdują się na niniejszej stronie, ponoszą wyłącznie ich administratorzy. 

Prawa autorskie 

Właścicielem praw autorskich do treści prezentowanych na niniejszej stronie internetowej lub do ich części jest adwokat Zimmer lub osoba, której adwokat Zimmer przyznał stosowne prawo użytkowania.  

Poszczególne strony niniejszej strony internetowej mogą być pobierane, tymczasowo zachowywane i drukowane wyłącznie do użytku w obrębie Państwa firmy. 

Każda inna forma powielania, przenoszenia lub rozpowszechniania jakichkolwiek treści niniejszej strony internetowej, w szczególności poprzez ich pobieranie, zachowywanie lub drukowanie, jest zabroniona bez wyraźnej zgody adwokata Zimmer. 

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres lub adres email są pobierane, jeżeli Państwo sami dobrowolnie nam je przekażą, na przykład poprzez nasz formularz kontaktowy. Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekażemy Państwa danych osobowych osobom trzecim. W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych przez nas danych, do ich usunięcia lub zmiany. W tym celu prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za niniejszą stronę internetową.